Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL