Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

14:05 - 09/05/2018

1. SIÊU THỊ METRO THĂNG LONG, HOÀNG MAI

2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V00B5 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN

3. HTX RAU SẠCH SÔNG THIẾP VÂN NỘI

4. HTX SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU AN TOÀN BẮC HỒNG

5. CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK MINH CHÂU

6. NHÀ MÁY GIẾT MỔ GIA CẦM HỢP CHÂU

7. CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THANH VIÊN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

8. CÔNG TY THỰC PHẨM DABACO (BẮC NINH)

9. SIÊU THỊ BIG C THĂNG LONG

10. SIÊU THỊ KMART

11. CÔNG TY TNHH MINH HIỀN

12. HỢP TÁC XÃ RAU SẠCH THUỴ HƯƠNG

13. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THƯƠNG MẠI T&P 

14. CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XK HẠ LONG

15. TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC