Tin tức

Hiển thị

NGHỊ QUYẾT TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ...

– Từ năm 2016, các CĐCS trong khu vực doanh nghiệp và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (tại nơi chưa thành lập CĐCS) khi tiến hành đối thoại hoặc thương lượng tập thể cần đưa nội...