Tin tức

Hiển thị

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Cùng với các dịch vụ khác trong quản lý và vận hành Toà nhà, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp cho khách hàng là một trong những thế mạnh của Công ty Cổ phần...

NGHỊ QUYẾT TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ...

– Từ năm 2016, các CĐCS trong khu vực doanh nghiệp và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (tại nơi chưa thành lập CĐCS) khi tiến hành đối thoại hoặc thương lượng tập thể cần đưa nội...